Trường Võ Bị đà Lạt

Trường Võ Bị Đà Lạt, hay còn được gọi là Trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, là một trung tâm đào tạo sĩ quan quan trọng của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, hoạt động trong một thời gian dài từ năm 1950 đến năm 1975. Nằm trong khoảng thời gian đó, trường đã đóng góp không nhỏ cho việc huấn luyện cán bộ chỉ huy cho Hải quân, Lục quân và Không quân của Quân đội Việt Nam Cộng hòa.

Lịch sử thành lập và khóa học

Trường Võ Bị Đà Lạt được lập năm 1948 tại Huế với tên gọi là Trường Sĩ quan Việt Nam, với mục đích đào tạo nhân lực chỉ huy cho Quân đội Quốc gia Việt Nam. Sau hai năm hoạt động tại Huế, trường đã được chuyển đến Đà Lạt dưới cái tên mới là Trường Võ Bị Liên quân Đà Lạt. Vào năm 1959, trường đã được đổi tên thành Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và tiếp tục huấn luyện sĩ quan hiện dịch cho Hải quân, Lục quân và Không quân của Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Trường Võ Bị Đà Lạt, khác với Trường Sĩ quan Trừ Bị Thủ Đức, tập trung đào tạo sĩ quan chọn binh nghiệp làm chính.

Chương trình đào tạo và khóa học nổi tiếng

Trong suốt thời gian hoạt động, trường đã áp dụng nhiều chương trình đào tạo khác nhau, với mục tiêu đào tạo sĩ quan có kiến thức chuyên môn và kỹ năng tốt. Ban đầu, thời gian đào tạo chỉ là chín tháng, sau đó tăng lên mười hai tháng. Đến giữa thập kỷ 1960, Trường Võ Bị Đà Lạt đã mở rộng chương trình đào tạo lên ba năm, sau đó lại tăng lên bốn năm vào năm 1966. Quá trình học tập ban đầu tương đương với một trường cao đẳng, và sau đó trở nên ngang hàng với một bằng cử nhân đại học. Sinh viên học xong bốn năm sẽ tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy.

Xem Ngay Và Luôn Bài Viết  Khách Sạn đường Sắt đà Lạt

Đóng cửa sau năm 1975

Sau khi Việt Nam Cộng hòa kết thúc, trường Võ Bị Đà Lạt đã bị giải thể. Chính quyền mới tiếp quản cơ sở và biến nó thành Học viện Quân sự. Sau đó, vào năm 1981, trường được đổi tên thành Học viện Lục quân Đà Lạt.

Trường Võ Bị Đà Lạt đã có đóng góp lớn cho việc đào tạo sĩ quan nhiều khóa và các tướng lãnh quan trọng của Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Với hơn 80.000 sĩ quan tốt nghiệp từ trường, nó đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và duy trì chất lượng quân đội trong giai đoạn 1950-1975.