Khách Sạn Queen đà Lạt

Agoda.com Đảm bảo

Các Điều khoản và Điều kiện này quy định quan hệ pháp lý giữa Công ty TNHH Tư nhân Agoda và quý khách hàng về Agoda.com Đảm bảo.

Điều A. Agoda.com Đảm bảo – Gián đoạn Chuyến bay

Theo những Điều khoản và Điều kiện này, Agoda.com Đảm bảo cung cấp trợ giúp miễn phí cho quý khách hàng trong trường hợp Chuyến bay bị gián đoạn ảnh hưởng đến hành trình của quý khách.

1. Agoda.com Đảm bảo – Cho hành trình đang tiếp diễn

Agoda.com Đảm bảo chỉ áp dụng khi Chuyến bay bị gián đoạn do Hãng vận tải được chọn hoặc Chúng tôi thông báo ít nhất 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất kỳ lúc nào sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng.

Quý khách hàng cần thông báo cho chúng tôi qua điện thoại hoặc thư điện tử ngay khi biết thông tin về sự gián đoạn Chuyến bay. Nếu không thông báo đúng hạn, quý khách hàng sẽ không được hưởng Agoda.com Đảm bảo. Nếu chúng tôi nhận được thông tin về sự gián đoạn Chuyến bay trước khi quý khách hàng thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách hàng sau một thời gian hợp lý.

Sau khi chúng tôi được thông báo về sự gián đoạn Chuyến bay, chúng tôi sẽ đề nghị các giải pháp sau:

 • Tìm kiếm phương tiện vận chuyển thay thế để đưa quý khách hàng tới Điểm đến và đề nghị Chuyến bay thay thế mà chúng tôi sẽ chi trả phí tổn.
 • Nếu không tìm được Chuyến bay thay thế trên mạng, quý khách hàng có thể tự mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế tới điểm đến ban đầu. Chúng tôi sẽ hoàn trả mức giá đã được đồng ý từ trước cho vé này.
 • Trong trường hợp không tìm ra Chuyến bay thay thế hợp lý, chúng tôi có thể thỏa thuận với quý khách hàng về phần góp tương xứng của chúng tôi vào chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển thay thế.
Xem Ngay Và Luôn Bài Viết  Hướng dẫn trồng cây dâu tây trong chậu tại nhà

Quý khách hàng cần liên hệ và nhận xác nhận từ chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương tiện di chuyển thay thế. Chúng tôi sẽ không chi trả dịch vụ phụ thêm hoặc nâng cấp nào cho vé thay thế.

Quý khách hàng cần trả lời chúng tôi về quyết định của mình ngay sau khi nhận được thông tin về giải pháp đề nghị. Quý khách hàng có thời hạn 24 giờ để trả lời, tính từ thời điểm khởi hành của Chuyến bay đầu tiên trên hành trình. Sau thời hạn đó, giải pháp đề nghị sẽ hết hiệu lực và quý khách hàng sẽ không được hưởng Agoda.com Đảm bảo trong vấn đề này.

2. Liên lạc và thông báo

Trừ khi có chứng cứ ngược lại, mọi thông báo và tin tức được gửi đến quý khách hàng được coi là đã nhận ngay từ ngày và giờ gửi. Quý khách hàng cần xác nhận việc nhận thông báo không bị gián đoạn nếu được gửi qua email. Việc nhận thông báo được xem là chính xác nếu không có từ chối từ phía quý khách hàng. Nếu quý khách hàng không trả lời đúng với Điều khoản này, quý khách hàng sẽ không được hưởng Agoda.com Đảm bảo.

3. Dịch vụ Đặc biệt

Những dịch vụ được nêu trong đoạn này áp dụng cho Agoda.com Đảm bảo hoặc trường hợp chúng tôi chọn để cung cấp. Quý khách hàng có thể kích hoạt những dịch vụ này khi liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi về sự gián đoạn Chuyến bay. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ này và yêu cầu xác nhận từ phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi trước khi tiến hành. Quý khách hàng cần thanh toán trước cho các dịch vụ này và yêu cầu hoàn tiền bằng cách cung cấp biên nhận cho chúng tôi.

4. Thời gian xử lý việc đặt chỗ tối thiểu của Chuyến bay Nối tiếp

Quý khách hàng chỉ có thể đặt Chuyến bay thay thế trong trường hợp được Đảm bảo của Agoda.com nếu thông báo tới chúng tôi ít nhất 8 tiếng trước giờ khởi hành của Chuyến bay. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp việc đặt chỗ này trong thời gian ngắn nhất có thể, nhưng không thể đặt Chuyến bay thay thế ít hơn 8 tiếng sau khi thông báo ban đầu của quý khách hàng.

Xem Ngay Và Luôn Bài Viết  Trồng dâu tây ở xứ nóng: Những thách thức và lợi ích

Điều B. Agoda.com Đảm bảo – Hoàn tiền, Ngoại lệ, Hạn chế, Đòi bồi thường

 1. Chính sách Agoda.com Đảm bảo

Agoda.com Đảm bảo có hiệu lực trong các trường hợp sau:

 • Vé Chuyến bay phải dành cho Chuyến bay mà chúng tôi đề nghị cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về lịch trình Chuyến bay đã đặt qua Chúng tôi mà không có sự trợ giúp của chúng tôi, Agoda.com Đảm bảo sẽ không áp dụng và sẽ không có biện pháp khắc phục từ phía chúng tôi.

 • Chúng tôi phải nhận được yêu cầu đóng góp tài chính từ phía quý khách hàng phù hợp với Agoda.com Đảm bảo trong vòng 14 ngày kể từ ngày quý khách hàng tới Điểm đến theo lịch trình Chuyến bay ban đầu.

 • Cùng với yêu cầu đóng góp, quý khách hàng cần cung cấp bản sao rõ ràng của biên lai thanh toán và vé cho Chuyến bay thay thế.

 1. Agoda.com Đảm bảo – Ngoại lệ

Agoda.com Đảm bảo không áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Có bất kỳ thay đổi nào về lịch trình Chuyến bay mà quý khách hàng thực hiện mà không thông qua Chúng tôi.

 • Quý khách hàng thay đổi chi tiết liên lạc với bất kỳ Hãng vận tải được chọn nào liên quan đến Đơn đặt chỗ.

 1. Hạn chế của Agoda.com Đảm bảo – Trường hợp bất khả kháng

Agoda.com Đảm bảo không áp dụng trong các trường hợp Chuyến bay bị gián đoạn do các biến cố không thể tránh được ngay cả khi đã thực hiện các biện pháp hợp lý. Điều này bao gồm các tình huống bất ổn chính trị, điều kiện khí tượng, rủi ro về an ninh và sức khỏe, hạn chế đáng kể trong vận hành sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc bến xe buýt, và các tình trạng phá sản, vỡ nợ hoặc chấm dứt từ 50% tất cả các chuyến bay trở lên của Hãng vận tải được chọn hoặc bất kỳ ảnh hưởng nào khác làm hạn chế hoặc vô hiệu hóa đáng kể khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc Hãng vận tải được chọn.

Điều C. Sắp xếp Chuyến bay Nối tiếp

Trong một số trường hợp Chuyến bay có Chuyến bay Nối tiếp, việc vận chuyển đến Điểm đến được sắp xếp theo từng phần của đường bay. Mỗi Chuyến bay có thể áp dụng các quy tắc khác nhau. Khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, quý khách hàng cần lấy hành lý và ký gửi hành lý cho Chuyến bay tiếp theo. Việc đổi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác cũng có thể yêu cầu đổi Hãng vận tải được chọn. Quý khách hàng cũng cần lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện Chuyến bay Nối tiếp dựa trên thông tin sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt về thay đổi cổng, nhà ga, thời gian chuyển tiếp và các thông tin khác.

Xem Ngay Và Luôn Bài Viết  Bánh sinh nhật dâu tây dễ thương: Giới thiệu và nguồn gốc

Điều D. Định nghĩa và Cách diễn giải

Trừ khi có quy định khác, các thuật ngữ sau đây được sử dụng trong Agoda.com Đảm bảo:

 • Dịch vụ Bổ sung: các dịch vụ do chúng tôi cung cấp liên quan đến Chuyến bay, bao gồm ưu tiên lên máy bay, hành lý ký gửi, thay đổi Chuyến bay/tên hành khách, bữa ăn và các dịch vụ khác. Việc cung cấp dịch vụ này phải được chúng tôi đồng ý và xác nhận trước, và phí dịch vụ có thể được áp dụng.

 • Đơn đặt chỗ: quá trình mua Chuyến bay và kết quả của quá trình này, bao gồm việc hoàn thành thông tin yêu cầu, chấp nhận Điều khoản và Điều kiện, và thanh toán Giá đầy đủ. Chúng tôi sẽ chấp nhận đơn đặt chỗ sau khi nhận được thanh toán của quý khách.

 • Hãng vận tải: hãng hàng không hoặc công ty vận tải đường bộ cung cấp dịch vụ vận tải dựa trên hợp đồng vận tải.

 • Hợp đồng vận tải: thỏa thuận vận tải và các dịch vụ liên quan giữa quý khách và Hãng vận tải.

 • Điểm đến: sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác quý khách chọn từ các ưu đãi liệt kê, là điểm đến cuối cùng trên hành trình. Hãng vận tải có thể thay đổi điểm đến tạm thời miễn là không ảnh hưởng đến khả năng tới điểm đến cuối cùng.

 • Chuyến bay: dịch vụ vận chuyển bằng máy bay, tàu hỏa, xe buýt hoặc các phương tiện vận chuyển khác tới Điểm đến thông qua Hãng vận tải. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về sân bay đi và đến, khoảng thời gian Chuyến bay và thông tin về Hãng vận tải. Chuyến bay có thể bao gồm cả chặng bay thay thế và sự thay đổi Hãng vận tải.

 • Chuyến bay Nối tiếp: dịch vụ vận chuyển từ sân bay hoặc nơi chuyển tiếp khác đến Điểm đến. Quý khách hàng có thể cần thay đổi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác để tiếp tục hành trình. Trong một số trường hợp, có thể đổi Hãng vận tải.