Khách Sạn Isana đà Lạt

Agoda.com – Bảo Đảm
Các Điều khoản và Điều kiện sau đây là quy định pháp lý giữa chúng tôi, Công ty TNHH Tư nhân Agoda và các công ty liên quan của chúng tôi (gọi chung là “Chúng tôi”), và bạn (gọi là “Quý khách”) về Agoda.com – Bảo Đảm.

Agoda.com Guarantee – Gián đoạn Chuyến bay

Theo Điều khoản và Điều kiện này, Agoda.com Guarantee cung cấp sự trợ giúp miễn phí cho Quý khách trong trường hợp có Gián đoạn Chuyến bay ảnh hưởng đến Chuyến bay của Quý khách.

Agoda.com Guarantee – Cho hành trình đang tiếp diễn

Agoda.com Guarantee chỉ áp dụng với Gián đoạn Chuyến bay do Hãng vận tải được chọn tương ứng hoặc Chúng tôi thông báo ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất kỳ lúc nào sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng bởi Gián đoạn Chuyến bay.

Nếu Quý khách biết thông tin về Gián đoạn Chuyến bay thuộc trường hợp này, Quý khách phải thông báo cho Chúng tôi qua điện thoại hoặc thư điện tử, không chậm trễ quá đáng. Nếu không thông báo cho Chúng tôi về Gián đoạn Chuyến bay, Quý khách sẽ không được hưởng Agoda.com Guarantee. Nếu Chúng tôi được thông báo trước khi Quý khách thông báo cho Chúng tôi, Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách trong một thời gian hợp lý sau khi Chúng tôi được thông báo.

Xem Ngay Và Luôn Bài Viết  Khách Sạn Nguyên Anh đà Lạt

Sau khi Chúng tôi được thông báo về Gián đoạn Chuyến bay thuộc trường hợp này, Quý khách sẽ được đề nghị giải pháp sau:

Chúng tôi sẽ tìm kiếm phương tiện vận chuyển thay thế tới Điểm đến và nếu Chúng tôi có thể tìm ra phương tiện vận chuyển thay thế hợp lý thì Chúng tôi sẽ đề nghị Chuyến bay thay thế tới Điểm đến cho Quý khách hoàn toàn do Chúng tôi trả tiền phí tổn. Trong trường hợp Chúng tôi không thể mua Chuyến bay thay thế được đề nghị cho Quý khách trên mạng, sau khi Chúng tôi xác nhận với Quý khách, Quý khách có thể tự mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế tới điểm đến cuối cùng ban đầu của Quý khách, như đã thỏa thuận. Theo thỏa thuận đó, Chúng tôi sẽ hoàn trả cho Quý khách mức giá đã được đồng ý trước của vé như vậy theo các điều kiện tại Điều B của tài liệu này. Trong trường hợp Chúng tôi không thể tìm ra Chuyến bay thay thế hợp lý thì chúng tôi có thể thỏa thuận với Quý khách về mức góp tương xứng của Chúng tôi vào chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển thay thế như đã thỏa thuận. Phương án này sẽ được xác định và thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể. Xin lưu ý rằng Quý khách luôn luôn buộc phải liên hệ với Chúng tôi và có được xác nhận của Chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương tiện di chuyển thay thế, nếu không Quý khách sẽ không được hoàn giá vé.

Xem Ngay Và Luôn Bài Viết  Bác Sĩ Phi đà Lạt

Quý khách buộc phải trả lời Chúng tôi về quyết định ngay sau khi nhận được thông tin về giải pháp được đề nghị từ phía Chúng tôi, nhưng trong mọi trường hợp là trong vòng 24 giờ bắt đầu từ thời điểm theo lịch khởi hành của Chuyến bay đầu tiên trong hành trình của Quý khách. Xin lưu ý rằng lời đề nghị của Chúng tôi có thể thay đổi do tình trạng chỗ có sẵn của các giải pháp được đề nghị. Sau khoảng 24 giờ kể trên, lời đề nghị hết hạn và Quý khách không còn được hưởng Agoda.com Guarantee trong vấn đề này.

Liên lạc và thông báo

Trong trường hợp không có bất kỳ chứng cứ gì ngược lại, mỗi thông báo của Chúng tôi hoặc tin tức truyền đạt khác được gửi đến Quý khách được coi là Quý khách đã nhận được vào ngày và giờ truyền thông báo với xác nhận việc truyền không bị gián đoạn nếu thông báo được gửi qua thư điện tử, hoặc vào ngày và giờ mà xác nhận gửi lại bị từ chối sai (chẳng hạn như tình huống thư điện tử được chuyển đến thư mục thư rác hoặc yêu cầu báo là đã nhận được bị từ chối), nhưng bất luận thế nào cũng không muộn hơn 24 giờ sau khi Chúng tôi gửi thông báo bằng cách sử dụng địa chỉ thư điện tử do Quý khách cung cấp. Nếu Quý khách không trả lời thông báo của Chúng tôi đúng với Điều A này thì việc Quý khách đòi hỏi Agoda.com Guarantee sẽ không có hiệu lực.

Xem Ngay Và Luôn Bài Viết  Khách Sạn đà Lạt 3 Sao

Dịch vụ Đặc biệt

Những dịch vụ được xác định ở trong đoạn này sẽ có thể áp dụng cho Agoda.com Guarantee hoặc Chúng tôi chọn để cung cấp những dịch vụ này. Những dịch vụ này sẽ phụ thuộc vào sự đồng ý và xác nhận của phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi, và Quý khách sẽ được hướng dẫn liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng nếu cần.